NEWS UPDATE
Shah's meet with MLAs majorly focuses Minorities and Special status, Will Goan agree for no purchase of land outside Goa?- Shah questions Modi led Govt reduced inflation, revived economy, defence crushing cross border terrorism, Shah at Azad Maidan meet praises Modi, bashes UPA No commission for minorities in Goa, no special funds or budgetary provisions, Goa Govt completely forgets poll assurance- Prudent report Will take people of Goa into confidence before deciding on beef ban, centre will decide on special status to Goa: Amit Shah to Media BJP National President Amit Shah lands in Goa at Dabolim

Konkani News on 28th May '15

Part 1
Part 2
Views: 1
Part 3
Views: 1
Konkani News on 28th May '15

Amit Shah shies away from giving any concrete assurance on Special status, puts ball in centre's court, Govt to consult people before decision on beef ban

Konkani News on 28th May '15

Part 1
Part 2
Views: 1
Part 3
Views: 1
first previous
last
next
Konkani News

कोंकणी खबरो - सत्य परिस्थितीचें चित्रण

प्रुडंट हो गोंयचो नामनेचो टीव्ही चॅनल सद्दां रातीं कोंकणी खबरांचें खबरांचित्र हाडटा.

कोंकणी आनी इंग्लीश खबराचित्रांत पयल्यो दोन वा तीन खबरो एकूच आसतात. पूण हेर सगळ्यो खबरो दोनूय खबराचित्रांनी वेगवेगळ्यो आसतात.

प्रुडंटाचे तरणे आनी उमेदीचे खबरांकार गोंयच्या खांची कोनशांनी भोंवतात, खंयच्याय वगतार घडणुकेच्या थळार धांवन वतात आनी सत्य परिस्थितीचें चित्रण दर्शकालागीं पावयतात.

तशीच म्हत्वाची घडणूक घडली जाल्यार प्रुडंट खाशेलें लायव्ह खबरांचित्र चलयता. असल्या वेळार चित्रीकरण केल्ली खबर पावोवपाक उशीर जालो तरी फोना वेल्यान पुराय घडणुकेचें चित्रण प्रुडंटाचे खबरांकार ह्या लायव्ह खाशेल्या खबरांपत्रांतल्यान दितात.

खंयचेय घडणुकेचें चित्रण करपा खातीर तुमकां प्रुडंटाच्या खबरांकाराची गरज जाय जाल्यार तुमी पयल्या होम पानावेल्या कॉंटॅक्ट ह्या विभागांत वचून तांची म्हायती घेवपाक शकतात वा हांगां क्लिक करूंक शकतात. ताका जमता ते प्रमाण ही घडणूक कव्हर करपाचो तो यत्न करतलो.